Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya

Uhakika wa Matibabu kwa Wote