Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya

Huduma bora za matibabu ni haki yako na ni dhamana yetu